Beweegcoach brengt ouderen in beweging

Het is bekend dat de groep ouderen steeds groter wordt en daar hoort ook de groep 85-plussers bij. Ouderdoms gezondheidsklachten ontstaan doorgaans bij mensen boven de 80 jaar. Hoe kunnen we er voor zorgen dat deze groep zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en leven? Bewegen lijkt het toverwoord.

In de regio Gelderland-Midden wonen bijna 125.000 ouderen boven de 65 jaar, dat is 18% van de bevolking. De vergrijzing neemt de komende jaren toe en verloopt per gemeente anders. In de regio is over 15 jaar 25% van de bevolking 65 jaar of ouder (bijna 200.000 65-plussers).
We kennen nu een aantal ‘grijze’ en een aantal ‘groene’ gemeenten in de regio. De komende 25 jaar zal de ‘grijze golf’ de bevolkingsopbouw flink veranderen, waardoor ‘groene’ gemeenten in ‘grijze’ kunnen veranderen. In de verdiepende rapportage over ouderen gaan we hier verder op in.

Om op een prettige manier oud te worden, is blijven of zelfs gaan bewegen voor iedereen gezond. Ook voor mensen die een paar jaar geleden nog vooral als ‘bejaard’ werden gezien is bewegen gezond. Het is niet voor iedereen gemakkelijk om een geschikte sport of activiteit te vinden of om zich aan te sluiten bij een sportclub.  

De beweegcoach is een stok achter de deur

De gemeente Rheden heeft bijvoorbeeld al geruime tijd aandacht voor de ouder wordende mens met de inzet van beweegcoaches. In kernen als Velp, Dieren en Rheden is een beweegcoach actief. Hij/zij helpt mensen naar een actieve en gezonde leefstijl. De beweegcoaches luisteren naar wat iemand leuk vindt, wat hij of zij kan en begeleiden mensen vervolgens naar een geschikte sport en beweegactiviteit.  
Dit doen de coaches door één op één coaching, advies op maat, meegaan naar de activiteit en helpen bij het zoeken van beweegmaatjes. Als het mogelijk is, zetten de beweegcoaches ook nieuwe sport- en beweegactiviteiten op. Zo zijn zij al verschillende wandelgroepen begonnen en zijn zij medeorganisator van een jaarlijkse wandel-driedaagse. Dit jaar nam de beweegcoach in Dieren met een groep inwoners ook deel aan de Nationale Diabetes Challenge, een wandel-initiatief van oud-volleyballer Bas van de Goor.

In 2017 hebben de beweegcoaches in Rheden ongeveer 120 mensen geholpen. De intensieve samenwerking met zorgverleners als huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en wijkteams is daarbij een succesfactor. Zij verwijzen mensen namelijk door naar de beweegcoaches, die de deelnemer vervolgens begeleiden naar een actievere en gezondere leefstijl.
http://www.sportbedrijfrheden.nl/sportstimulering/de-beweegcoach/

Active Ageing
In Arnhem heeft het CIOS RijnIJssel met ROC Tilburg drie opleidingen ontwikkeld om bewegen met ouderen meer aandacht te geven. Hiervoor bieden ze gerichte opleidingen aan. Het uitgangspunt van Active Ageing is dat bewegen fysiek en mentaal gezondheidswinst oplevert. Als bewegen door aandoeningen in toenemende mate beperkt wordt, is het niet altijd meer een vanzelfsprekende activiteit. Het blijkt dan ook dat met name ouderen in woonzorginstellingen te weinig bewegen. Onderzoek toont aan dat driekwart van de bewoners zelfs inactief is. Deze opleidingen richten zijn op de begeleiding en stimuleren van senioren van 55 tot 100 jaar in sport en bewegen. Ook andere projecten en tips op: http://activeageing.nl/

 

Voeg toe aan selectie