Doesburg Beweegt wil iedereen in beweging krijgen

Met de inzet van de buurtsportcoaches van het samenwerkingsverband Doesburg Beweegt wil de gemeente Doesburg haar inwoners bewuster maken van een gezonde leefstijl met als uiteindelijke doel, gedragsverandering en het voorkomen van een ondersteuning- en hulpvraag.

Coördinator Ward Terpstra van Doesburg Beweegt vertelt dat het hoofddoel is het stimuleren van bewegen en een gezonde leefstijl. “Wij richten ons op verschillende doelgroepen binnen de gemeente Doesburg met het eerder genoemde doel, op het gebied van onderwijs, jongeren, zorg, ouderen en mensen met een beperking.”

Aan welke thema’s schenken jullie aandacht?
Voornamelijk het laagdrempelig bewegen. Dus de mogelijkheid bieden om iedereen in beweging te krijgen en we schenken ook aandacht aan gezondheid. Denk hierbij aan voeding, het drinken van water en het eten van fruit. We willen de omgeving zo aanpassen dat de gezonde keuze makkelijker en normaler wordt.
Als voorbeeld hebben we op het gebied van bewegen pleinspelen op de basisscholen. De pleinspelen bieden kinderen op de basisscholen de mogelijkheid om verschillende spelletjes in de pauze te doen. Daarnaast geven wij informatie over gezonde traktaties, het stimuleren van goed bewegingsonderwijs, waterlessen waarbij het drinken van water wordt gepromoot en lessen waarin kinderen kunnen ervaren en leren hoeveel suiker er in sommige drankjes zit.

Pleinspelen biedt kinderen op de basisscholen de mogelijkheid om in de pauze verschillende spelletjes te doen

In Doesburg is overgewicht ook een thema, want uit de verschillende cijfers (bv Integrale Jeugdrapportage van VGGM) blijkt dat dit een probleem is bij de Doesburgse jeugd. Kun je aangeven wat Doesburg daar al aan doet? 
Als je kijkt naar de basisscholen hebben wij het thema overgewicht goed in beeld door de fittesten van B-fit. In de fittesten wordt BMI  getest, maar denk hierbij ook aan evenwicht, conditietest en veel motorische vaardigheden. Op alle basisscholen in Doesburg worden deze fittesten gedaan en over het algemeen verloopt dit goed. Voor ouders is het soms confronterend, maar eigenlijk gaat het meer om bewustwording voor het kind en omgeving.
We proberen de kinderen bewust te maken van een gezonde levensstijl. We werken met het programma Cool2BFit. We gaan met de doelgroep aan de slag om het overgewicht aan te pakken en daarbij betrekken we het hele gezin.

We hebben het nu met name over overgewicht bij kinderen, maar hoe zit dit voor de wat oudere doelgroep?
Bij de oudere doelgroep met overgewicht zijn we met name bezig met de stap naar bewegen toe, dus eigenlijk de stap naar een actieve levensstijl. Deze stap is vaak het lastigst. Denk hierbij aan fysiotherapie. Als je hier terecht komt, dan kun je ervaren hoe leuk bewegen is en hoe goed het is. We werken met de Buurtsportcoach Sport&Zorg.

In Doesburg heeft veel inwoners met een lage sociaal economische status (SES). Uit onderzoek blijkt dat mensen met een lage SES vaak ongezonder zijn dan mensen met een hoge SES. Houden jullie daar in jullie aanpak ook rekening mee?
Dat proberen we wel. Dat merken we natuurlijk vooral in verschillende wijken. Het is altijd lastig om de juiste doelgroep te pakken te krijgen, maar bij scholen kunnen we toch alle kinderen bereiken. We hopen de school, het kind en daarmee ook de ouders te informeren over gezonde keuzes, ook al weten we dat het gezin daar niet altijd mee bezig is. Dat is soms meer bezig met ‘overleven’ als er ook schulden of andere zaken spelen.

Wat maakt Doesburg Beweegt uniek en anders?
Dat we in ieder geval proberen om voor alle doelgroepen het bewegen leuk te maken. Ik denk, dat het heel belangrijk is dat je plezier hebt in dingen. Als iets niet leuk is dan hou je er snel mee op.
Wat het nog meer uniek maakt, is dat wij heel breed kijken. We kijken niet alleen naar sport. In 2014 zijn er al veel stappen gezet op verschillende beleidsterreinen. Doesburg Beweegt wordt vanuit het beleidsveld Wmo gefinancierd. Dat geeft wel aan hoe verweven het is met verschillende beleidsvelden.

 

 

Voeg toe aan selectie