Een dagtaak naast je werk, gezin of studie

“Een meneer die mantelzorg verleent, vertelde ‘ik heb het prima, maar ik zou zo graag één keer per week naar de Helling gaan, maar ik kan het niet betalen.’ De Helling is een organisatie in Arnhem waar vakmanschap geleerd en uitgevoerd kan worden, zoals houtbewerking en smeden. De contributie is € 250 per jaar. Daarover praten we en als dat iemand kan helpen…”

Aan het woord is senior bestuursadviseur Cees Vermeulen. Hij adviseert onder meer over Welzijn en Vrijwilligerszorg in Arnhem, “Zeg maar burgerkracht, dat vind ik beter.” Bevlogen vertelt Cees hoe de campagne om mantelzorgers te ondersteunen vorm heeft gekregen. In 2015 met de nieuwe WMO kregen de gemeenten een bredere integrale verantwoordelijkheid voor mantelzorgers. In Arnhem zijn ongeveer 30.000 mantelzorgers, maar bij de gemeente zijn er maar pakweg 1000 bekend. Cees vertelt dat het probleem is, hoe ze te bereiken om de mantelzorgers vervolgens te ondersteunen als de vraag er is.

Mantelzorg
Mantelzorg is meer dan de gebruikelijke zorg en aandacht voor een naaste. Mantelzorgers verlenen vaak gedurende langere tijd intensieve zorg, soms zelfs 24 uur per dag. Dat doen ze vrijwillig en onbetaald. Omdat het ‘gewoon’ is om een hulpbehoevende partner, ouder, vriend of eigen kind te helpen. Mantelzorg overkomt je, omdat de persoonlijke band meestal geen andere keuze toelaat. Hulp geven is vanzelfsprekend.
Mantelzorg kan zomaar op je pad komen. Ongemerkt gaat er vaak steeds meer tijd en energie in zitten. Soms wordt het een dagtaak naast baan en gezin.

“Mensen zeggen niet, ik ben een mantelzorger, ze doen het graag en uit liefde”

Met een enthousiast communicatiebureau werd in Arnhem een campagne bedacht (zie foto) om bewustwording te creëren. Langs de toegangswegen in Arnhem zijn reclameborden geplaatst die mantelzorg promoten als een ‘gewoon’ onderdeel van de maatschappij. Cees: “Mensen zeggen niet 'ik ben een mantelzorger'. Maar als beleidsmakers drukken wij dat stempel erop, terwijl de mantelzorger het graag doet uit liefde.”  

Vanaf september vorig jaar tot juli dit jaar liep het hele traject om de mantelzorgers in Arnhem te bereiken. De communicatie, de organisatie en het aanbod bleken punten die aandacht verdienen. Het is duidelijk geworden dat elke situatie in de mantelzorg anders is, legt Cees uit: "De één kan hulp gebruiken, maar weet niet waar hij naar toe moet, de ander realiseert zich niet dat hij mantelzorger is en weer een ander wil een weekend naar een popconcert en even niet zorgen."

Uit reacties blijkt al dat de bewustwordingscampagne effect heeft in Arnhem. Cees legt uit dat 10% van de mantelzorgers meer dan 30 uur per week aan zorg besteedt en dat kan gaan knellen. “We gaan de ondersteuning niet helemaal dichtregelen. We zijn nu aan het inventariseren hoeveel mensen onze site hebben bezocht en kijken met een open blik waar ze om vragen. Misschien zeggen 20.000 mantelzorgers ‘voor mij hoeft het niet, ik red me wel’. Dat is goed.”

De gemeente Arnhem zet elk jaar mantelzorgers in het zonnetje met een Mantelzorgcompliment, dat is een cadeaubon van €150. Dat is gewoon leuk en het wordt zeer gewaardeerd, voegt Kees toe. De bewustwordingscampagne met de posters langs de weg zit er op. Cees: “We zijn er nog lang niet. Het vervolg is dat we bijeenkomsten organiseren met de professionals om hen bewust te maken dat er iets speelt en bijeenkomsten met wijkteams, kerken en het rode kruis. Hierdoor krijgen we meer mantelzorgers in beeld.”

 

Voeg toe aan selectie