Gemeenten zijn verantwoordelijk voor vaccinatieprogramma

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2019 verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De GGD is adviseur van gemeenten om hen in staat te stellen hun vaccinatiegraad op peil te houden of te brengen.

Dat gemeenten verantwoordelijk zijn staat in de Wet publieke gezondheid (Wpg). GGD Gelderland-Midden zorgt voor samenhang in de uitvoering van het RVP met haar afdelingen jeugdgezondheidszorg (JGZ) en infectieziektebestrijding (IZB).

Wat betekent dit voor uw gemeente?

  • Elk jaar verschijnt een regionale rapportage en een factsheet per gemeente over de vaccinatiegraad. De GGD verbindt daarvoor de sociaal-demografische ontwikkelingen met de uitvoering van het RVP, samen met de afdeling epidemiologie in de regio/gemeente.
  • Elk jaar bespreekt de GGD de vaccinatiegraad in het ambtelijk en het bestuurlijk overleg
  • Twee keer per jaar brengt het afdelingshoofd JGZ een bezoek aan de wethouders. In dit gesprek zal de uitvoering JGZ, uitvoering RVP en de vaccinatiegraad een terugkerend onderwerp zijn. Als de vaccinatiegraad of mogelijke infectierisico’s aanleiding geven, zal de arts Infectieziektebestrijding ook aansluiten bij dit gesprek.
  • Afhankelijk van de vaccinatiegraad en risico’s gaan we met individuele gemeenten nader in gesprek.

Wat doet GGD Gelderland-Midden?
GGD Gelderland-Midden monitort en bewaakt de vaccinatiegraad. Het RIVM monitort de vaccinatiegraad van het RVP. De rapportage met landelijke, regionale en gemeentelijke cijfers wordt ieder jaar in juni door het RIVM gepubliceerd. Deskundigen op het gebied van IZB, JGZ en epidemiologie analyseren de ontwikkeling van de vaccinatiegraad per gemeente en brengen mogelijke risico’s en maatregelen in beeld. Deze analyse is de basis voor de advisering aan uw gemeente.

Met uitzondering van HPV (vaccinatie tegen baarmoederhalskanker) zijn alle ziekten waartegen in het RVP wordt gevaccineerd meldingsplichtig volgens de Wet Publieke Gezondheid. Bij lokale uitbraken onder kinderen en vooral als het scholen of kinderopvang betreft, wordt er samengewerkt tussen JGZ en IZB. In een multidisciplinair crisisteam of outbreakmanagementteam komen expertises samen. De arts IZB adviseert over aard en omvang van het risico en de noodzaak tot het treffen van maatregelen. De arts JGZ adviseert over (on)mogelijkheden om via RVP verspreiding in te dammen en het gezondheidsrisico te verkleinen.
Uitvoering RVP door de afdeling Jeugdgezondheidszorg. De JGZ is verantwoordelijk voor de uitvoering van het RVP. Ook als het over nieuwe vaccinaties en campagnes gaat.

  • Vaccinatie 0- tot 4-jarigen op het Consultatiebureau.
  • Groepsvaccinaties 4-18 jarigen BMR/DTP (9 jr) HPV (12jr), MenACWY (14 jr)
  • Inhaalspreekuren na gemiste vaccinaties of bij aangepaste schema’s
  • Nieuwkomersspreekuren, asielzoekers en emigranten

 

Voeg toe aan selectie