Iedereen heeft recht op een veilig thuis

‘Het houdt niet op: niet vanzelf.’ De kans is groot dat u deze slogan direct herkent. Ze is onderdeel van de landelijke campagne voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Centrale boodschap is dat geweld in huiselijke kring nooit vanzelf stopt, totdat iemand iets doet. Eén persoon kan het verschil maken: een familielid, een docent, een buur, een vriend, een professional...

"Veilig Thuis is er voor mensen van 0-100 jaar”, vertelt Miranda Hendriksen manager bij Veilig Thuis, “en is in 2015 ontstaan uit Steunpunt Huiselijk Geweld en Advies-en Meldpunt Kindermishandeling. We werken voor de 16 gemeenten in de regio Gelderland-Midden en krijgen gemiddeld 60 adviesvragen per week van inwoners en professionals. Daarnaast ontvangen we gemiddeld 75 meldingen per week, waarbij we binnen 5 werkdagen moeten aangeven wat er moet gebeuren.” In de helft van de gevallen draagt Veilig Thuis een casus over aan een lokaal (wijk)team. Andere optie is dat Veilig Thuis een onderzoek start naar huiselijk geweld of kindermishandeling.
 
“Je moet moed hebben om te durven twijfelen en deze twijfel bespreekbaar te maken", gaat ze verder op het kantoor aan de Eusebiusbuitensingel in Arnhem. “Daarom ben ik blij dat Veilig Thuis is neergezet met een positieve, open uitstraling. Dat werkt drempelverlagend en nodigt mensen hopelijk uit om te bellen voor advies over een situatie ‘die hen niet lekker zit’. In zo’n geval kunnen inwoners en professionals ons raadplegen. Dat hoeft niet eens met naam en toenaam.”
 

Jaarlijks worden 119.000 kinderen mishandeld en dat betekent grofweg 1 kind per klas

Ook volwassenen zijn vaak het slachtoffer van huiselijk geweld. In Nederland zijn jaarlijks 50 dodelijke slachtoffers van huiselijk geweld te betreuren. Miranda: “Veel mensen beseffen het niet, maar ouderenmishandeling komt veel voor. Het onderwerp vraagt dan ook onze aandacht. Hoe zorg je ervoor dat ouderen die kwetsbaar en afhankelijk zijn, weerbaarder worden? En dat zij niet het slachtoffer worden van bijvoorbeeld financiële uitbuiting door degene die hen verzorgt. Het is geen makkelijke materie. Bijvoorbeeld in het geval van de dochter die de pinpas van moeder ook voor andere dingen gebruikt dan de wekelijkse boodschappen. Bij Veilig Thuis hebben we kennis over ouderenmishandeling in huis. We willen samen met organisaties in de regio de focus leggen op het signaleren en voorkomen van dit type mishandeling.”
 
Samenwerking met lokale teams
Samenwerking vormt een wezenlijk onderdeel van Veilig Thuis. Niet alleen met organisaties in de regio, vooral ook met gemeenten. “De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in de samenwerking met lokale teams van de gemeenten. Na de transities in 2015 hadden we te maken met een totaal veranderd zorglandschap. Iedereen was zoekende. Veilig Thuis had een nieuwe opdracht, anders dan haar ‘voorgangers’ en die moest echt nog uitgelegd worden. Dat deden we altijd met de insteek: wat kan Veilig Thuis wél doen. Met de gemeenten en lokale teams hebben we gebouwd aan de samenwerking. We kennen elkaar, de lijntjes zijn kort en het is helder waarvoor wij te benaderen zijn.”
 
“Wanneer er een vermoeden van bijvoorbeeld kindermishandeling is, betekent dat niet dat wij dit als vanzelfsprekend gaan onderzoeken," vervolgt Miranda. "Het inzetten van een onderzoek door ons is een zwaar traject. Wij kijken naar wat er nodig is om de directe veiligheid te kunnen waarborgen. Dat doen we waar mogelijk met ouders, school, betrokkenen en ook met lokale teams. Als we bijvoorbeeld een melding krijgen van huiselijk geweld en de inschatting maken dat de directe veiligheid niet in het geding is, kijken we wie het beste het eerste contact kan leggen. Zo kunnen wijkteams laagdrempeliger vragen ‘Vertel eens, wat is er nu precies gebeurd?’ Tegelijkertijd beseffen we dat dit wat vraagt van de lokale teams omdat huiselijk geweld geen laagdrempelig onderwerp is.”

Voeg toe aan selectie