Landelijke ontwikkelingen RVP

De GGD heeft voor de laatste ontwikkelingen over vaccineren bij elkaar gezet, zodat u in één oogopslag op de hoogte bent. We spelen in op het Rijksvaccinatieprogramma en de mogelijke veranderingen.

Het Rotavirus kan ernstige uitdroging veroorzaken met het risico op overlijden. Dit geldt met name voor een risicogroep van kinderen die te vroeg of die te klein zijn geboren of een andere medische indicatie hebben. Het voornemen was dat de jeugdgezondheidszorg op 1 juni 2019 de Rotavaccinatie aan zou bieden aan deze risicogroep.  Maar er is meer tijd nodig om te onderzoeken hoe de vaccinatie op een veilige en verantwoorde manier aangeboden kan worden aan deze kwetsbare kinderen. De uitwisseling van informatie tussen het ziekenhuis en de JGZ is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Bijvoorbeeld kinderartsen geven aan dat er meer tijd nodig is voor de personele organisatie. Reden hiervoor is dat kinderen met medische aandoeningen vaak veel verschillende specialisten zien. Ook is er meer tijd nodig voor het aanpassen van het ICT-systeem.
De uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma met een vaccinatie tegen het Rotavirus voor een risicogroep is dus uitgesteld. Ouders kunnen wel zelf op eigen kosten de vaccinatie halen.

Maternale kinkhoestvaccinatie
Kinkhoest is een besmettelijke ziekte. Het is vooral gevaarlijk voor jonge baby's die nog niet zijn ingeënt. Het voornemen is dat de jeugdgezondheidzorg vanaf eind 2019  vrouwen tijdens de zwangerschap een vaccinatie tegen kinkhoest aan gaan bieden. Door te vaccineren gaat de moeder antistoffen aanmaken en die antistoffen gaan via de navelstreng naar de ongeboren baby. Baby's zijn dan vanaf de geboorte al meer beschermd tegen de ziekte. We zien nu al dat er veel vraag is naar het vaccin. Zwangere vrouwen kunnen het momenteel op eigen kosten halen.

16-17 jarigen consult
De wens van de staatssecretaris is om niet of deels gevaccineerde jongeren van 16/17 jaar alsnog de gelegenheid te bieden het volledige RVP te doorlopen. In overleg met VWS en GGDGHOR Nederland is besloten dat jongeren van 16/17 jaar die nog helemaal niet gevaccineerd zijn dit najaar worden opgeroepen. Vanaf 2020 zou dit dan structureel in het RVP worden opgenomen.

HPV voor jongens
Naast baarmoederhalskanker, vaginakanker en schaamlipkanker kan HPV ook anuskanker, peniskanker en kanker in de mond en keel veroorzaken. Deze laatstgenoemde vormen van kanker komen de laatste jaren steeds meer voor en kunnen niet in een vroeg stadium worden ontdekt door onderzoek met uitstrijkjes. Deze kankers kunnen voor een groot gedeelte worden voorkomen door vaccinatie tegen HPV. Ook het mannelijke geslacht heeft dus voordeel bij HPV-vaccinatie.
Alle meisjes in Nederland kunnen worden gevaccineerd via het Rijksvaccinatieprogramma. Ze worden hier automatisch voor uitgenodigd in het jaar dat ze 13 worden. Ze hebben tot de leeftijd van 18 jaar recht op deze vaccinatie. Vrouwen ouder dan 18 jaar, jongens en mannen kunnen op eigen kosten gevaccineerd worden bij de huisarts.
De gezondheidsraad heeft onlangs geadviseerd de HPV ook voor jongens aan te bieden binnen het Rijksvaccinatieprogramma. Tevens doen ze de aanbeveling de vaccinatie te vervroegen van 13 naar 9-jarige leeftijd. Besluitvorming over het advies vindt plaats in het najaar 2019. Daarna volgt een implementatietraject. Invoering zal bij positieve besluitvorming naar verwachting in 2020 plaatsvinden.

Meningokokken B
Meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Deze bacterie kan bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking veroorzaken. Er zijn verschillende typen meningokokken. Meningokokken type B komt vooral voor bij kinderen jonger dan 5 jaar. De Gezondheidsraad heeft beoordeeld of de vaccinatie tegen meningokokken B moet worden opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Op 19 december 2018 heeft de Gezondheidsraad het advies uitgebracht dit niet te doen. De effectiviteit is onvoldoende bekend. Hoge koorts is een mogelijk complicatie van de vaccinatie. Het advies van de Gezondheidsraad is overgenomen en de vaccinatie tegen meningokokken B is nu niet opgenomen in het RVP. De Gezondheidsraad adviseert deze beslissing te  heroverwegen wanneer er meer bekend is over de effectiviteit van het vaccin. Als ouders hun kind nu willen laten vaccineren kan dat, als het vaccin beschikbaar is, op eigen kosten. 

 

 

Voeg toe aan selectie