Op weg naar een gezondere leefstijl

Het kabinet en diverse maatschappelijke organisaties en commerciële bedrijven hebben het Nationaal Preventieakkoord getekend. Hierin zijn concrete afspraken vastgelegd om samen te streven naar een gezondere samenleving.

“Met dit preventieakkoord zijn we een beweging gestart. Een beweging op weg naar een gezonder Nederland. Voor het eerst zijn er landelijke concrete doelen afgesproken om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik drastisch terug te dringen.” Dat zegt GGD GHOR Nederland directeur Hugo Backx. Door meer dan vijftig partijen uit het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven, de sport, de overheid en maatschappelijke organisaties is het akkoord getekend. In 2040 willen de partijen:

  • Een rookvrije generatie. Dat betekent dat op dat moment geen kind meer rookt of ooit nog gaat roken.
  • dat een kwart minder mensen lijdt aan overgewicht. En dat 40% minder mensen lijden aan ziekten gerelateerd aan obesitas. Zoals diabetes, hart-, vaat-, en leverziekten.
  • Bijna een halvering van het aantal mensen dat overmatig alcohol drinkt. En dat geen zwangere of 18-minner drinkt

Met de nu geplande activiteiten en maatregelen zetten we de eerste belangrijke stappen, aldus Backx. “De komende jaren gaat het tempo verder omhoog. Met het terugdringen van roken, meer rookvrije ruimten en minder verkoop van sigaretten. En met gezonder eten, minder overmatig alcoholgebruik, meer bewegen en een gezonde leefomgeving.”
GGD GHOR Nederland denkt dat een belangrijk deel van het resultaat behaald wordt dicht bij mensen, in de regio en in de wijken. Ook moeten problemen in samenhang worden aangepakt. Backx: “Daarom zetten wij ons in voor regionale afspraken die aansluiten op het landelijke akkoord. Waarin - rekening houdend met de lokale situatie - het gezondheidspotentieel maximaal wordt benut. Op verschillende plaatsen hebben GGD’en samen met andere partijen hier al een start mee gemaakt.”

In de regio Gelderland-Midden zijn al diverse initiatieven ontplooid, zoals JOGG, Gezonde school en Alles is gezondheid. In deze digitale nieuwsbrief attenderen we u op nog een paar initiatieven. Ter inspiratie!

Publieke gezondheid richt zich op zaken waar burgers niet snel om zullen vragen, maar die wel nodig zijn voor een gezonde samenleving. Het gaat hierbij vaak om onderwerpen waar gemeenten via hun beleid invloed op uit oefenen. De GGD en de GHOR ondersteunen en adviseren gemeenten bij de publieke gezondheid. Het is belangrijk dat er nu extra aandacht is voor preventie. Directeur Publieke Gezondheid Jan Pierik: ‘“Het wordt steeds duidelijker dat we moeten investeren in gezondheid en leefstijl in plaats van ziekte en zorg en dit akkoord is een rugwind. In december 2018 en januari 2019 gaan we met gemeenten in gesprek over wat het Preventieakkoord betekent voor de gemeente en/of regio.

Voeg toe aan selectie