Positieve gezondheid wordt een begrip

Positieve gezondheid begint een begrip te worden. Het verbindt de medische gesteldheid aan de sociale dimensie. Zo gaat gezondheid ook over veerkracht, welzijn en eigen regie. Een omslag in denken: van ziekte & zorg naar gezondheid & gedrag.

Voorlopers als arts/onderzoeker Machteld Huber en hoogleraar positieve psychologie Jan Walburg brengen met hun gedachtegoed een vernieuwing in het denken over gezondheid. Machteld Huber pleit voor een nieuwe definitie van gezondheid, een definitie die breder is dan ziekte en zorg:

Gezondheid = het vermogen van de mens om zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

 

In de Regiovisie is positieve gezondheid als gemeenschappelijk vertrekpunt genomen. Zo ontstaat een meer vanzelfsprekende verbinding tussen welzijn en zorg. De meeste voorwaarden voor gezondheid worden immers buiten het domein van de zorg gecreëerd.

Niet alleen de verbinding tussen zorg en welzijn is van belang; ook domeinen als fysieke leefomgeving, werk & inkomen, veiligheid en onderwijs leveren belangrijke voorwaarden voor gezondheid en vice versa.

Een groene leefomgeving bijvoorbeeld, draagt niet alleen bij aan woonplezier, maar heeft ook een positieve invloed op de psychische gezondheid van de mensen. Psychische ongezondheid draagt in belangrijke mate bij aan uitval van werk en school en kan leiden tot een sociaal isolement. Het inrichten van groene wijken bevordert de psychische gezondheid en daarmee uiteindelijk ook de maatschappelijke participatie.

 

Voeg toe aan selectie