Regiovisie Publieke Gezondheidszorg

De landelijke nota Gezondheidsbeleid 2016-2019 is het startschot geweest voor het actualiseren van het lokale gezondheidsbeleid. Steeds meer gemeenten kiezen ervoor het gezondheidsbeleid vorm te geven in verbinding met andere beleidsterreinen. Een beweging die aansluit op het concept positieve gezondheid en een meer integrale aanpak.

Concrete voorbeelden zijn het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (bevorderen sociaaleconomische status), het aanpakken van laaggeletterdheid (vergroten gezondheidsvaardigheden) en het zo inrichten van de fysieke leefomgeving dat die uitnodigt tot bewegen (gezonde leefstijl).

Ter ondersteuning van het lokale gezondheidsbeleid is een Regiovisie Publieke Gezondheidszorg opgesteld. Deze visie is gemaakt vanuit de overtuiging dat de problematiek in Gelderland-Midden in grote lijnen hetzelfde is én dat er op lokaal niveau verschillende manieren zijn om die problematiek aan te pakken. Dit resulteert niet in regionale doelstellingen maar in drie opgaven:

  • het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen;
  • het bevorderen van de participatie van chronisch zieken;  
  • het bieden van een vangnet voor kwetsbare groepen.

 

Opgaven die gerealiseerd kunnen worden door te draaien aan 'knoppen' op het gebied van o.a. gezondheid, sociaal domein, werk & inkomen en ruimtelijke ordening.

Naast de drie opgaven zijn de meer ‘medisch georiënteerde thema’s’ onverkort van toepassing. Dit zijn de (gezondheidsbeschermende) taken die grotendeels bij de GGD belegd zijn.

Voeg toe aan selectie