"Sommigen gaan letterlijk de deur niet uit"

Het aantal mensen met risico op een angststoornis of depressie is ten opzichte van 2012 niet afgenomen. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor 2016 onder volwassenen. Han van Burken en Joas Wilzing vertellen welke beweging zij onder meer in de wijk Geitenkamp in Arnhem in gang proberen te zetten om bewoners met psychische klachten te ondersteunen.

Een medewerker van het wijkteam zal niet helemaal ongevraagd bij een wijkbewoner aanbellen, zo leggen Han en Joas uit. Han is teamleider bij het wijkteam NoordOost voor volwassenen:  “Staat de deur op een kier dan zal de wijkcoach het contact leggen met de wijkbewoner. Om de drempel laag te houden, zijn de wijkcoaches aanwezig op plaatsen waar wijkbewoners komen.” . Ook kan naar hen verwezen worden door bijvoorbeeld de huisarts, de praktijkondersteuner GGZ of anderen zoals woningbouwcorporaties, de wijkagent of buren.

“Wijkbewoners kunnen ook degene zijn die het eerste contact met de wijkcoach mogelijk maken."

“Sommige mensen gaan letterlijk de deur niet uit”, zegt Joas. Hij is wijkcoach jeugd en heeft als aandachtsgebied beschermd wonen. “Wijkbewoners kunnen ook degene zijn die het eerste contact met de wijkcoach mogelijk maken. Als iemand zich zorgen maakt over de buren. De wijkbewoner legt dan contact om bijvoorbeeld een kop koffie te gaan drinken of een praatje te maken.” Gelijktijdig kan in zo’n gesprek het wijkteam ter sprake komen. Joas: “Is het goed als er iemand van het wijkteam een praatje met u komt maken? En dan kan samen met de wijkcoach gekeken worden naar wat iemand wil en waar mogelijkheden zijn om aan te sluiten.” Han vult aan: “Na een gesprek met de wijkcoach kan iemand die bang is of depressief op het spoor van professionele hulp worden gezet. Wij streven er naar mensen in beweging te krijgen, samen met een andere buurtbewoner of ervaringsdeskundige; letterlijk een maatje om de gordijnen mee te openen, iemand vinden om mee te gaan wandelen of deel te nemen aan een activiteit in het buurtcentrum.”
Participatie is in de ogen van Han en Joas een prachtig woord. Dan gaat het over bewegen om verbetering tot stand brengen, maar dat begint volgens de coaches met hele kleine dingen. Joas: “Als mensen in beweging komen, gebeurt er iets.” 

Pilot Empowerment
Als inwoners het niet of onvoldoende zelf redden, ook niet met hulp van hun eigen netwerk of het netwerk in de wijk, kan de wijkcoach professionele hulp inzetten. Daarnaast wordt in drie wijken in Arnhem, waaronder de Geitenkamp, geëxperimenteerd met de samenwerking met en het inzetten van ervaringsdeskundigen, Empowerment en inzet van ervaringsdeskundigheid in de wijk. Dit project richt zich op de versterking en ondersteuning van zelfregie en empowerment van kwetsbare burgers met psychosociale problemen. Een wijkbewoner kan soms tijdelijk of structureel wat extra ondersteuning gebruiken om zelf weer de regie te pakken. Een ervaringsdeskundige die weet hoe het voelt om de gordijnen niet open te durven doen, kan heel helpend zijn.

Het experiment met ervaringsdeskundigen in de drie Arnhemse wijken (NoordOost, NoordWest en Schuytgraaf/Elderveld) wordt mede mogelijk gemaakt door Vitale Verbindingen. Dit is opgezet voor en door wijkbewoners met ervaring in de GGZ. Het is een netwerk met een kern van ruim 20 vrijwilligers die wonen in de Arnhemse wijken en vanuit de eigen wijk werken. Ervaringsdeskundigen zijn op vaste momenten op ontmoetingsplekken in de wijk aanwezig.
De Vitale Verbinders worden omringd door een breder netwerk van wijkbewoners, kleine ondernemers en instellingenervaringsdeskundigen.

 

Voeg toe aan selectie