Sportcoach: we spreken van bewegen niet van sporten

Om meer te weten te komen over preventieve inzet voor overgewicht en het omgaan met gezondheidsverschillen gaan we in gesprek met Tanja Dijkstra, één van de buurtsportcoaches in het Sport- en Beweegteam van de gemeente Renkum.

Het Sport- en Beweegteam in Renkum heeft als doel om inwoners in beweging te brengen die niet of nauwelijks bewegen en/of voor wie dit een drempel is. Dit doet het Sport- en Beweegteam door inwoners naar passend beweegaanbod te leiden. Er wordt bewust van bewegen en niet van sporten gesproken.
‟Bij sporten denken mensen vaak aan heel intensief sporten en zweten. Dat kan mensen afschrikken”, vertelt Tanja Dijkstra. De visie van het Sport- en Beweegteam is dat iedere inwoner kan bewegen op zijn/haar niveau. Het is daarbij belangrijk om op maat te kijken wat bij een inwoner past.
Dijkstra: ‟Vaak gaan we eerst op huisbezoek en bekijken wat de wensen zijn van de inwoner en wat daarbij zou passen. Soms vindt iemand het fijn als we een eerste keer meegaan naar bijvoorbeeld een badmintonvereniging. Een andere inwoner zal juist zelf naar de vereniging gaan. We vragen dan wel hoe het is geweest en monitoren hoe het gaat. We spelen dus erg in op de behoeften en de vraag van inwoners. Ook krijgen wij vaak verwijzingen van gezondheidspraktijken bijvoorbeeld via de praktijkondersteuner.”
Dijkstra vertelt dat bewegen niet alleen wordt ingezet om de fysieke gezondheid van mensen te bevorderen, maar ook voor sociale aspecten, zoals het terugdringen van eenzaamheid en/of het opbouwen van een sociaal netwerk. Zo hebben wij bij een aantal activiteiten een koffie- en of theemoment ingebouwd."

Het Sport- en Beweegteam haakt elk jaar aan bij de Nationale Diabetes Challenge. Hierbij wandelen mensen met diabetes type2 twintig weken één keer per week met elkaar. In de gemeente Renkum is de doelgroep van de Diabetes Challenge groter dan alleen mensen met diabetes. Dijkstra: ‟In Renkum trekken we de doelgroep breder. Zo mogen er ook inwoners met andere chronische ziekten, bijvoorbeeld hartfalen of COPD meedoen. Ook hierbij kijken we op maat wat past bij de inwoner.” Het wandelprogramma wordt samen met praktijkondersteuners van huisartsen georganiseerd. Daarbij werken ook fysiotherapeuten, een diëtist en podotherapeut mee.

Wij kunnen ook voedingsdeskundigen inschakelen, die de inwoner adviseert.

Ook mensen met overgewicht worden betrokken bij de Challenge. “Wij hebben geen specifiek programma om overgewicht te voorkomen en terug te brengen, maar indirect wordt hier wel op ingezet. Zo kan de inzet van de Diabetes Challenge ook voorkomen dat mensen zwaarder worden”, vertelt Dijkstra. Het Sport- en Beweegteam zet verder indirect in op overgewicht door maatwerk te bieden aan inwoners.
‟Door inwoners naar passend beweegaanbod te leiden waar ze plezier aan beleven, houden zij het beter vol om te bewegen”, weet Dijkstra. “Wanneer zij langere tijd bewegen, bevordert dit ook een gezond gewicht. Wij kunnen ook voedingsdeskundigen inschakelen, die de inwoner adviseert. Het is erg belangrijk dat de koppeling tussen voeding en beweging wordt gemaakt, met alleen sporten of bewegen ben je er niet. Als een inwoner af wil vallen, ondersteunen we daarbij door passende hulp te zoeken in de vorm van beweging en voeding. Daarnaast organiseren wij activiteiten als de sportinstuif, wandel- en fietsgroepen, waarbij indirect ook ingezet wordt op het voorkomen van overgewicht.”

Er wordt echt per persoon bekeken wat wenselijk, nodig en passend is

 

We leggen Tanja Dijkstra ook een paar onderzoeksresultaten voor. Het percentage lager opgeleiden met overgewicht ligt drie keer zo hoog dan mensen met een hogere opleiding. “Er wordt niet direct ingezet op mensen met een lagere opleiding. Wel wordt rekening gehouden met mensen met weinig inkomen, wat hier soms aan gekoppeld is. Het Sport- en Beweegteam biedt vaak activiteiten aan tegen lage kosten, 50 cent per keer, en voor inwoners met een GelrePas zijn bepaalde activiteiten gratis. Daar hebben we afspraken over.”

Daarnaast blijkt dat mensen met een chronische aandoening meer dan twee keer zoveel overgewicht hebben dan mensen zonder chronisch aandoening. Dijkstra geeft aan dat hierop ingezet wordt door de Diabetes Challange en het maatwerk dat inwoners geboden wordt. “Er wordt altijd uitgegaan van de vraag en behoefte van inwoners. Daarnaast wordt ook gekeken naar het niveau van bewegen van de mensen. Mensen met overgewicht die nooit hebben bewogen zullen we niet in een fanatieke groep met hoog beweegniveau laten deelnemen. Dat schrikt ook af en daarom is het maatwerk zo belangrijk.”

Een laatste onderzoeksbevinding is dat overgewicht toeneemt naarmate de leeftijd stijgt en op (hoog) bejaarde leeftijd weer afneemt. Dijkstra: “Ook hierbij komt het weer neer op het maatwerk dat het Sport- en Beweegteam biedt. Er wordt echt per persoon bekeken wat wenselijk, nodig en passend is. Wat betreft dit soort ontwikkelingen is er ook contact met bijvoorbeeld gezondheidspraktijken/fysio’s en wordt geprobeerd bij de aanpak en activiteiten samen te werken en deze op elkaar aan te laten sluiten.”

Voor meer informatie over het Sport- en Beweegteam Renkum en de activiteiten www.renkum.nl/sport  

Voeg toe aan selectie