Tijdelijk huisverbod: time out om patronen te doorbreken

Na incidenten van ernstig huiselijk geweld kan de burgemeester besluiten om één van de betrokkenen (veelal de pleger) een tijdelijk huisverbod op te leggen. “Het is een intensieve maatregel,” vertelt Manon Wijnhout teamleider bij Veilig Thuis. “Maar ik geloof dat er direct na een incident met huiselijk geweld een moment is waarin situaties daadwerkelijk kunnen veranderen. Mensen zijn geschrokken, vragen zich af hoe het zo ver kon komen en beseffen dat ze fout zaten. Na verloop van tijd sluiten systemen zich weer en is het lastig om patronen te doorbreken.”

Het tijdelijk huisverbod is een bestuursrechterlijke maatregel die kan worden opgelegd na incidenten met ernstig huiselijk geweld. Wanneer de politie ter plaatse is geweest en de pleger heeft vastgezet, beoordeelt een politiebeambte die is opgeleid als hulpofficier van justitie (HOVJ) de situatie aan een aantal criteria. Is de pleger meerderjarig? Is er sprake van meerdere incidenten? Is er sprake van een strafrechtelijke component? Wanneer deze vragen positief beantwoord worden, neemt hij contact op een casemanager van Veilig Thuis. Samen gaan zij in gesprek met alle betrokkenen: zowel degene die op het politiebureau zit, als de personen thuis. Vervolgens 'scoren' zij met behulp van een risicotaxatie-instrument de situatie en formuleren een advies voor de burgemeester. Deze besluit of het huisverbod wordt opgelegd.

Wordt het huisverbod opgelegd, dan gaat een periode van 10 dagen in. Een time-out die de casemanager gebruikt om in gesprek met de betrokkenen vast te stellen of er hulpvragen zijn en welke hulpverlening passend zou zijn. Op de 8e dag ontvangt de burgemeester een advies over het al dan niet laten aflopen of verlengen van het huisverbod.

Korte lijnen
Manon: “De samenwerking met de politie is intensief en verloopt goed. Veilig Thuis heeft zeven casemanagers tijdelijk huisverbod en daarnaast enkele medewerkers die zowel inzetbaar zijn voor het uitvoeren van onderzoeken als tijdelijke huisverboden. De casemanagers kennen de HOVJ’s en zijn 7 dagen per week bereikbaar tijdens kantooruren. Ook met de lokale teams hebben de casemanagers korte lijnen. Uiteindelijk pakken mensen hun normale leven weer op. Daarom leggen wij bij voorkeur zaken zo snel mogelijk terug in de wijk. Om dat te kunnen doen is het belangrijk dat lokale teams zijn aangesloten. Binnen 1 à 2 dagen worden de lokale teams geïnformeerd, wordt gekeken of het gezin daar bekend is en wordt gesproken over mogelijkheden om samen op te trekken.”

Voeg toe aan selectie