Vaccinaties meningokokken 2019

Dit voorjaar ontvingen bijna 37.000 jongeren in Gelderland-Midden een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Het gaat om jongeren die geboren zijn tussen 2001 en 2005.

Met de slogan Deel dit niet met je vrienden. Haal die prik tegen meningokokkenziekte nodigen het RIVM en de GGD jongeren uit deze vaccinatie te halen. In 2018 kregen al ongeveer 5400 jongeren in Gelderland-Midden een uitnodiging.

Sinds 2015 is er een toename van de meningokokkenziekte type W in Nederland. Door deze toename besloot het ministerie van VWS om voor eind 2019 alle jongeren tussen de 14 en 18 jaar een vaccinatie tegen Meningokokken A,C,W en Y aan te bieden. Dit besluit moet de gestage toename van besmettingen met meningokokken tegengaan. Inmiddels heeft de staatssecretaris van VWS het advies van de Gezondheidsraad overgenomen en de vaccinatie tegen Meningokokken ACWY voor 14-jarigen per 2020 toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma. Dit staat naast de vaccinatie tegen meningokokken op de leeftijd van 14 maanden.

Vaccinatiesessies tot nu toe
Van maart tot en met juni vinden de vaccinatiesessies tegen meningokokken plaats in de gemeenten in de regio Gelderland-Midden. Een projectgroep van de Veiligheids- en Gezondheidsregio houdt zich bezig met de organisatie van deze grote logistieke operatie. Het gaat om een groot aantal jongeren: afhankelijk van de gemeente tussen 250 en bijna 3.000 per vaccinatiesessie. Twaalf tot vijfenveertig personeelsleden zorgen er dan voor dat de sessies goed verlopen. Het gaat daarbij om prikkers, ondersteuners die het vaccin klaarmaken, artsen, EHBO en logistieke ondersteuning. Het RIVM levert het  vaccin.

In de meeste gemeenten hebben inmiddels twee vaccinatiesessies plaatsgevonden. De ervaringen zijn over het algemeen goed. Wel is naar aanleiding van ervaringen uit de 1e periode de werkwijze tijdens de vaccinatiesessies in de 2e periode aangepast. Er wordt nu nog gestructureerder samengewerkt binnen de priklijnen en tussen administratie en priklijnen.

Opkomstcijfers 1e periode
In de 1e vaccinatieperiode in maart en april hebben we opkomstpercentages zien variëren van ruim 60% tot ruim 90%. In de tweede periode in mei en juni, lijkt de opkomst structureel hoger te liggen. Omdat bij de berekening van cijfers rekening gehouden moet worden met verhuizingen en kinderen die over de gemeentegrenzen heen hun prik komen halen, is er nog geen sluitend opkomstpercentage te geven. In september wordt nog een herhaaloproep gedaan aan alle 14-18 jarigen die nog niet gevaccineerd zijn. Daarna zullen de definitieve opkomstcijfers per gemeente gecommuniceerd worden.

Voeg toe aan selectie